1.     Man må ha betalt medlemskap til RSK for å få tellende resultat i RSK Cupen.

2.     For å få tellende resultat må man ha fullført minimum 3 av rittene som inngår i RSK Cupen.

3.     Det vil bli gitt poeng etter plassering i hvert enkelt ritt. 1.plass gir 1. poeng, 2. plass gir 2 poeng osv. Lavest poengsum gir høyest plassering i RSK Cupen.

4.     Gjennomsykling gir teller resultat for det aktuelle rittet. Da vil man få ett poeng mer enn høyeste poengsum i selve rittet.

5.     Ved lik poengsum teller beste enkelt plassering/resultat.

6.     Har deltakerne 3 like plasseringer teller antall ritt i RSK Cupen fremfor plasseringer i 4. og 5. ritt

7.     Plassering i 4. og 5. ritt teller dersom deltakerne har likt antall ritt.

 

              

               Styret i Rennesøy SK